Biblioteka

U cilju zadovoljena potreba naših studentica sastavni dio studentskog hotela je biblioteka koja će posjedovati  vrijedne kolekcije knjiga.

Studentice će imati na raspolaganju literaturu koja će biti udžbeničkog karaktera kao i literaturu za opuštanje i odmor od svakodnevnice.

Čitaonica, u sklopu biblioteke, posjeduje moderan namještaj, dobru osvijetljenost i klimatizacija što čini dobre uslove za njihov rad.

Biblioteka sa pripadajućom čitaonicom ima Wirelles internet konekciju koja je besplatna za sve korisnike.