Dorrah revealed: Učenje i rad na sebi preduslov su uspjeha na svim životnim poljima

Dorrah revealed: Učenje i rad na sebi preduslov su uspjeha na svim životnim poljima

by admin, 25/01/2024

Početkom svake akademske godine, pripremimo plan i program za lični i profesionalni razvoj,  koji naše studentice pohađaju potpuno besplatno. 

Rad na sebi, odnosno razvijanje sebe kao osobe uobičajeno kod okoline prođe nezapaženo. Lakše je na drugom primijetiti novu torbicu nego novi pogled na svijet. Zato često pokušavamo unaprijediti one faktore koji prvi dolaze do izražaja, koji su najvidljiviji, no treba početi iznutra kako bismo zaista radili na sebi.

Akademske  2023/24, pored raznih aktivnosti, posvetili smo posebnu pažnju u izradi plana i programa za lični razvoj studentica pod nazivom “Dorrah revealed“. Svjesni smo izazova sa kojima se mladi ljudi trenutno suočavaju pa smo u skladu sa istim pripremili edukacije koje će pomoći našim studenticama da lakše prebrode poteškoće koje nosi period studiranja ali i za lični razvoj i unaprijeđenje ličnosti.

Prve radionice bile su fokusirane na kreiranje grupne kohezije i povezanosti među učesnicama, kroz aktivnosti upoznavanja, diskusije i razmjene.

Učile smo o zamkama prilikom razmišljanja. Studentice su upućene da razlikuju misli od procjene, da uoče da misli nisu činjenice. Ušli smo i u svijet emocija, a plan je da kroz čitav program radimo na obogaćivanju našeg riječnika emocija. Emocije su pokazatelji naših potreba i raspoznavanje istih pomaže nam da se adekvatnije brinemo o sebi, da preuzmemo odgovornost za svoja unutarnja stanja. Govorili smo i o razlikama između samopoštovanja i samopouzdanja, te o značaju vrlina u izgradnji karaktera.

Drugi susret započeli smo se sa povezivanjem sa osjećajima gladi i sitosti, jer želimo njegovati zdrav odnos prema ishrani studentica. Mentalno i fizičko zdravlje usko su povezani, hrana može pogoršati ili poboljšati naše opće stanje.

Studentice su naučile imenovati i karakteristike potreba, prepoznati iskazane potrebe u verbalnim iskazima, a počele su se i povezivati sa vlastitim potrebama. U okviru drugog susreta govorili smo i o jeziku (ne)odgovornosti kako bismo razumjeli pojam preuzimanja odgovornosti.

“Izuzetno sam zadovoljna prijemčivošću studentica za primanje novih znanja i njihovim aktivnim učešćem u radioničarskom dijelu programa, evidentno je da postoji jaka žudnja za ovakvim vidom znanja, i povezivanjem sa drugim djevojkama koje prolaze slične izazove”, navela je psihologinja Ozrenka Kadrić.

Na trećem susretu nastavljamo obogaćivati riječnik za imenovanje emocija, upoznajemo se sa klasifikacijom vrijednosti Richarda Barreta, te učimo prepoznavati ustaljene obrasce u komunikaciji koji nas otuđuju, jezik nasilja koji je sveprisutan. Ovaj put govorimo i o razlikama između želja i potreba, te najzad učimo iskazati molbu na način da nas drugi razumiju. Akcenat je na razvoju komunikacijskih i socio-emocionalnih vještina.

“Važno je da kreiramo siguran prostor u kojem studentice mogu praktično vježbati i sticati životne vještine, koje uglavnom preskačemo u toku formalnog obrazovanja. Želimo podržati studentice da preuzmu odgovornost za brigu o sebi, da znaju šta im treba, da znaju upravljati svojim emocijama, da imaju kvalitetne i ispunjavajuće odnose. Radimo na osnaživanju djevojaka kako bi bile spremne nositi se sa realnim izazovima današnjice, ”dodala je Ozrenka.

Istina je da ne možemo pobjeći od sebe te ako se ne razvijamo i ne radimo na sebi, to nas, prije ili kasnije, sustigne. Najteže je početi, potrebno je početi sebe osvještavati, razmišljati o svojim mislima, tumačiti svoje emocije. Kao što ni učenje nikad ne bi trebalo prestati, tako bi i rad na sebi trebao trajati zauvijek – s ciljem da bismo postali bolja verzija sebe.

2024. godina biće uzbudljiva za nas jer nas očekuje još mnogo kvalitetnih edukacija a mi…mi ih jedva čekamo 🙂