Fakulteti u Tuzli

 

 

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI
Vlado Kerošević, red. profesor – dekan odsjek: gluma, produkcija

ZAVNOBiH br.2, 75 000 Tuzla
Tel./Fax.: 00387 (0)35 277 690
E-mail:

EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI FAKULTET

dr. sc. Zamir Mrkonjić, docent- dekan

usmjerenja: logopedija i surdoaudiologija, edukacija i rehabilitacija, poremećaji u ponašanju

Univerzitetska 1, 75 000 Tuzla
Tel.: 00387 (0)35 320 666, Fax: 320 660

EKONOMSKI FAKULTET
dr. sc. Safet Kozarević, vanr. profesor – dekan

odsjek ekonomija sa usmjerenjima: – marketing,
– računovodstvo i revizija, – finansije, bankarstvo i osiguranje,
– menadžment i – ekonomska teorija i politika

odsjek poslovna administracija sa usmjerenjima:
– trgovina i međunarodno poslovanje,
– računovodstvo i revizija, – finansijsko poslovanje, – poslovanje malih i srednjih preduzeća, – poslovanje javnog sektora i
– elektronsko poslovanje.

Univerzitetska 8, 75 000 Tuzla
Tel.: 00387 (0)35 320 820, Fax.: 320 821
E-mail: ef@untz.ba

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
dr.sc. Edin Pjanić, docent – dekan

odsjeci: energetska elektrotehnika, tehnička informatika, komunikacije

Franjevačka 2, 75 000 Tuzla
Tel.: 00 387 (0)35 259 600, Fax.: 259 617
Studentska služba:

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
dr. sc. Alen Kapidžić, vanr. prof. – dekan

2. oktobra, 75 000 Tuzla
Tel./Fax.: 00387 (0)35 278 536, Tel: 278 535

FARMACEUTSKI FAKULTET
dr.sc. Zlata Mujagić, red.prof. – dekan

Univerzitetska 8, 75 000 Tuzla
Tel.: 00387 (0)35 320 990, 320 991

FILOZOFSKI FAKULTET
dr.sc. Nihada Delibegović Džanić, docent – dekan

Četverogodišnji studij
odsjeci: bosanski jezik i književnost,
historija, pedagogija- psihologija, žurnalistika, socijalni rad, filozofija-sociologija
strani jezici/engleski jezik i književnost, njemački jezik i književnost, turski jezik i književnost/

Dr. Tihomila Markovića 1, 75 000 Tuzla
Tel.: 00387 (0)35 306 330, 306 331,
Fax.: 306 332

MAŠINSKI FAKULTET
dr. sc. Muhamed Mehmedović, vanr. profesor- dekan
odsjeci: energetsko mašinstvo, proizvodno mašinstvo, mehatronika

Univerzitetska 4, 75 000 Tuzla
Tel./Fax.: 00 387 (0)35 320 900, 320 920
Studentska služba:

MEDICINSKI FAKULTET
dr.sc. Elmir Čičkušić, red.prof. – dekan

Šestogodišnji studij

Univerzitetska 1, 75 000 Tuzla
Tel.: 00387 (0)35 320 600, Fax.: 320 601

Visoka zdravstvena škola
Četverogodišnji studij


Univerzitetska 1, 75 000 Tuzla
Tel./Fax.: 00387 (0)35 320 600, Fax.: 320 601

PRAVNI FAKULTET
dr. sc. Izudin Hasanović, vanr. profesor – dekan

Četverogodišnji studij

Muhameda Hevaija-Uskufija 7, 75 000 Tuzla
Tel./Fax.: 00387 (0)35 250 657, 250 658

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
dr.sc. Suad Kunosić, docent – dekan

odsjeci: matematika, fizika, hemija, biologija, geografija

Univerzitetska 4, 75 000 Tuzla
Tel.: 00387 (0)35 320 860, 320 900,
Fax.:320 861
Studentska služba:

RUDARSKO GEOLOŠKO GRAĐEVINSKI FAKULTET
dr.sc. Kemal Gutić, vanr. profesor – vd dekan
Četverogodišnji studij
odsjeci: rudarski, geološki, građevinski,
bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina, studij sigurnosti i pomoćiUniverzitetska 2, 75 000 Tuzla
Tel.: 00 387 (0)35 320 550, 320 570,
Fax: 320 570

TEHNOLOŠKI FAKULTET
dr.sc. Amra Odobašić, vanr. prof. – dekan

odsjeci:- prehrambena tehnologija /usmjerenja: prehrambena tehnologija, kvalitet i sigurnost hrane/,
– hemijsko inžinjerstvo i tehnologija /usmjerenja: hemijsko inžinjerstvo, ekološko inžinjerstvo, hemija i inžinjerstvo materijala, hemijska tehnologija/,
– inžinjerstvo zaštite okoline,
– agronomija

Univerzitetska 8, 75 000 Tuzla
Tel.: 00387 (0)35 320 740, 320 750,
Fax.:320 741