PREDAVANJE NA TEMU: DEPRESIJA I ANKSIOZNOST

PREDAVANJE NA TEMU: DEPRESIJA I ANKSIOZNOST

by admin, 07/02/2020

U sklopu projekta ”Zdravlje pa sve ostalo” koji realizuje Tuzlanski.ba u saradnji sa Vladom Tuzlanskog kantona održano je predavanje studenticama, korisnicama usluga hotela Dorrah na temu depresije i anksioznosti.

U svakodnevnim razgovorima sa našim studenticama došli smo do saznanja da se u njihovom okruženju suočavaju sa sve češćim slučajevima depresije i anksioznosti. Na osnovu dobivenih informacija odlučili smo u saradnji sa doktoricom Amrom Delić i portalom Tuzlanski.ba organizovati predavanje na gore navedenu temu.

Izvanrednim predavanjem doktorica Amra Delić, naše je studentice edukovala kako preventivno djelovati na depresiju, kako prepoznati navedena stanja i podučila tehnikama koje mogu koristiti kako bi se borile protiv stanja depresije i anksioznosti te kako bi smanjile njihove simptome.

Zdravlje općenito, a unutar njega mentalno zdravlje kao poseban i značajan aspekt zdravlja, intimna je, životno vjerovatno najvažnija vrijednost svakog pojedinca, ali i svih ljudskih zajednica. Ono je preduslov i temeljna odrednica kvalitete života.

Današnji socijalni, ekonomski i širi društveni uslovi življenja i odrastanja više nego ikad otežavaju realizaciju životnih potreba u potpunosti, gotovo niko nije lišen rizika od obolijevanja.

Shodno tome moramo se edukovati što više, naučiti kako voditi brigu o svom mentalnom zdravlju ali i o zdravlju osoba u našem okruženju.